Spring naar inhoud

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de algemene veelgestelde vragen. De veelgestelde vragen per thema zijn te vinden op de themapagina's.

Heb je een andere vraag? Deel hem met ons! 

Deel jouw vraag

Vragen over Wind op Land

Is er al bekend waar de windturbines komen in de gemeente Haarlemmermeer?

Er is een zoekgebied aangewezen in het zuiden van Haarlemmermeer voor windenergie. Het is nog niet bekend waar de exacte windturbines komen. De initiatiefnemer van een windpark is degene die het plan voor het windpark maakt en de locaties kiest. Ook is de initiatiefnemer dan verantwoordelijk voor participatie met de omgeving. Vervolgens besluit de provincie Noord-Holland over het plan. Lees meer over de mogelijke locaties en andere veelgestelde vragen op de pagina Impact op de ruimte. Of lees meer over het proces.

Hoe ver van woningen mogen windturbines komen te staan?

Op dit moment geldt er in Nederland geen afstandsnorm. Wel is er op basis van de normen van geluid en slagschaduw een minimale vereiste afstand te berekenen tussen de turbine en een gebouw. Mogelijk komt er in de toekomst (2025) een afstandsnorm. Lees meer over dit onderwerp op de pagina Impact op de ruimte.

Wie verleent de toestemming voor windturbines op een bepaalde locatie?

Bij een nieuw windpark in de gemeente Haarlemmermeer is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag. Dat betekent dat de provincie wel of geen toestemming verleent voor een windpark. Zodra een initiatiefnemer een plan voor een windpark heeft ingediend start een projectprocedure. Die procedure heeft een aantal stappen. Lees op de website van de provincie meer over de projectprocedure.

Ik ben geen inwoner van Haarlemmermeer. Kan ik ook meedoen?

Alle geïnteresseerden zijn welkom om op deze website mee te praten over de spelregels. Inwoners van Kaag en Braassem kunnen dus ook meedoen. Reageren op de ideeën voor spelregels kon van 8 tot en met 29 april. De reacties kun je nog wel lezen. In het najaar komt er een peiling op deze website.

Zijn er andere gemeenten die spelregels voor windturbines hebben opgesteld?

Ja, een aantal gemeenten stellen spelregels op voor een windpark in hun gemeente of zijn hiermee bezig. Gemeente Zaanstad werkt aan spelregels en heeft het proces anders ingericht dan wij. Wil je daar meer over lezen?
Dat kan op de website van Zaandstad.

Gemeente Eemnes heeft vorig jaar spelregels opgesteld, deze kun je bekijken op de website van Eemnes.

Waarom organiseert Gemeente Haarlemmermeer een peiling én een zienswijzeprocedure?

Met de gemeenteraad is afgesproken om dit allebei te doen. Een zienswijzeprocedure is ook verplicht volgens de inspraakverordening. Meer weten over het proces? Bekijk het op de pagina 'over het proces'.

Waar kan ik de interviews van de Dag van de Wind terugkijken?

De drie interviews over windenergie die tijdens de Dag van de Wind zijn gehouden zijn terug te kijken op de interviewpagina.

Waar kan ik reageren op de ideeën voor spelregels?

Reageren op de ideeën voor spelregels kon van 8 tot en met 29 april op de verschillende themapagina's. De reacties kun je nog wel lezen. Dat kan op de themapagina van gezondheid, natuur, lokaal eigenaarschap en impact op ruimte.

Waar kan ik de verslagen en de video's van de Dag van de Wind terugvinden?

Je kunt deze verslagen en de video's terugvinden op de verslagpagina van ieder thema: gezondheid, natuur, lokaal eigenaarschap en impact op ruimte.

Over welk gebied gaat het?

In 2021 is het zoekgebied voor wind vastgesteld in de gemeenteraad. Het zoekgebied voor windenergie ligt in het zuiden van Haarlemmermeer. Lees meer op de themapagina Impact op ruimte.

Wat zijn de vier denkrichtingen?

In 2021 is het zoekgebied voor wind in Haarlemmermeer-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna heeft de gemeente verkend of en waar mogelijkheden zijn voor windenergie in het zoekgebied. De gemeente heeft opdracht gegeven om een onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een windpark. Op basis van dit onderzoek zijn de vier denkrichtingen naar voren gekomen. Dat zijn mogelijke locaties voor windturbines. Het is uiteindelijk aan de initiatiefnemer om te bepalen waar hij windturbines wil plaatsen. Dit neemt de initiatiefnemer op in zijn plan. Op de themapagina Impact op ruimte zie je afbeeldingen van de vier denkrichtingen.

Hoe zit het met de normen voor windturbines?

De Hoge Raad (hoogste bestuursrechter in Nederland) heeft geoordeeld dat voor de huidige milieunormen niet de juiste procedure was gevolgd. Om die reden werkt het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) aan nieuwe landelijke milieunormen voor windturbines op land. Naar verwachting gaan die nieuwe normen in vanaf juli 2025. Kijk voor meer informatie op de website van helpdeskwindopland.nl.

Wat gebeurt er met de waarde van mijn woning als er windturbines in de buurt worden gebouwd?

Er is door TNO een onderzoek uitgevoerd naar de impact van windturbines op huizenprijzen. Hieruit bleek dat in 2020 de woningwaarde met 2,6% daalde van huizen die binnen 2,5 km rond een windturbine staan. Verder is er een regeling voor de tegemoetkoming voor de geleden schade. Dat heet een planschaderegeling. Die kunt u bij uw gemeente starten als er een vermoeden is dat de waarde van de woning is gedaald door de komst van windturbines. Bij de regeling geldt een eigen risico van 2%.

Hoe zit het met de afstandsnorm?

Er geldt nu geen afstandsnorm in Nederland. Mogelijk komt die er wel. Momenteel is de rijksoverheid bezig met het opstellen van nieuwe regels voor windturbines. Er wordt daarbij gedacht aan tenminste een afstand van 2x tiphoogte van de windturbine tot bebouwing. Stel een windturbine heeft een tiphoogte van 150 meter, dan is de afstandsnorm dus 300 meter. Als er een afstandsnorm komt, is dat vanaf 1 juli 2025.

Is al bekend wie het windpark gaat ontwikkelen?

Nee, dat is pas definitief als er een plan voor een windpark is ingediend en goedgekeurd door de provincie Noord-Holland. Er is al wel een partij die het windpark in Haarlemmermeer-zuid graag wil ontwikkelen. Meer informatie over deze partij vind je op de website van Windpark Waterwolf.

Hoe is het zoekgebied in Haarlemmermeer-Zuid tot stand gekomen?

In 2021 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer dit gebied tot zoekgebied voor windenergie aangewezen. De reden het in het zuiden is, komt door Schiphol. Er zijn beperkingen rondom een luchthaven waardoor het noorden van Haarlemmermeer niet mogelijk is. Meer informatie vind je op de pagina over het proces.

Hoe snel kan je een windturbine(park) helemaal stilzetten?

Een heel windpark kun je niet zomaar afschakelen. Dan klapt de stroom eruit. Stilstandsvoorzieningen moeten daarom op vooraf worden bedacht. Windturbines worden sowieso stilgezet als er windkracht 10 of meer is.

Kunnen de spelregels ervoor zorgen er geen vergunning komt? Of zijn er andere mogelijkheden om de windturbines te blokkeren?

De spelregels kunnen de windturbines niet blokkeren. Dat komt omdat de provincie Noord-Holland bevoegd is om het uiteindelijke besluit te nemen. Met de spelregels hopen wij als gemeente wel uitvloed te kunnen uitoefenen. De spelregels worden gebruikt om een plan voor een windpark straks te beoordelen. En dit als een advies mee te geven aan de provincie Noord-Holland.

Mijn vraag staat er niet tussen, hoe stel ik jullie een vraag?

Lees op de pagina contact hoe je een vraag kunt stellen.

Vragen over deze website

De website werkt niet goed. Waar moet ik dit melden?

Vervelend dat de site niet werkt. We willen dit snel oplossen. Stuur alsjeblieft een e-mail naar openstad@haarlemmermeer.nl. Geef dan een korte uitleg waar het mis gaat. Het beste is om ook de link toe te voegen en een screenshot van de pagina waar misgaat. We proberen het probleem dan zo snel mogelijk op te lossen.

Hoe veilig is deze website?

'Wind op Land Haarlemmermeer' neemt maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Meer weten over privacy en beveiliging van persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel