Spring naar inhoud

Privacyverklaring 'Wind op Land'

Via de website 'Wind op Land' worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Deze specifieke informatie moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de algemene informatie over het verwerken van persoonsgegevens door gemeente Haarlemmermeer. Lees aanvullend op deze privacyverklaring ook de informatie over 'cookies'.

Als persoonsgegevens door derden worden verwerkt, zoals door de leverancier van dit participatieplatform (OpenStad), sluiten wij met deze leverancier een verwerkingsovereenkomst.

Wind op Land Haarlemmermeer kent verschillende stappen waarin op verschillende manieren persoonsgegevens worden verwerkt. Deze privacyverklaring geldt voor alle stappen.

Doel

Dit participatieplatform (OpenStad) zal helpen bij het behalen van de doelen op het gebied van participatie. Het uiteindelijke doel richting de inwoners van de gemeente is: op een toegankelijke en herkenbare manier tijdig belangen, meningen en creativiteit over (ruimtelijke) projecten op tafel krijgen en daarmee meer draagvlak, betere besluiten en (mogelijk) tijdwinst creëren.

De verschillende doelen:

 • Betrokkenen op de hoogte houden via de nieuwsbrief waarvoor zij zich kunnen aanmelden;
 • We nodigen betrokkenen uit om voorafgaand aan de Dag van de Wind vragen te stellen en zich aan te melden voor themasessies op die dag;
 • We nodigen betrokkenen uit om te reageren op informatie binnen de verschillende thema's en verslagen van de Dag van de Wind;
 • We nodigen betrokkenen uit om een peiling in te vullen over de spelregels;
 • Contact opnemen met betrokkenen om bijvoorbeeld meer informatie te vragen nadat zij een vraag hebben gesteld of een reactie hebben gegeven.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk betrokkenen laten meedenken over de regels voor nieuwe windturbines.

Bij het inloggen vragen we toestemming om je gegevens te gebruiken. Deze toestemming kun je op ieder moment weer intrekken door een e-mail te sturen naar openstad@haarlemmermeer.nl

Categorieën persoonsgegevens

 • Voor-, achternaam en e-mailadres om je aan te melden voor de Dag van de Wind;
 • E-mailadres: om je aan te melden voor de nieuwsbrief met nieuws over Wind op Land in Haarlemmermeer-Zuid en de nieuwsbrief Nieuwe Energie over de energietransitie in Haarlemmermeer (beide optioneel). Een e-mailadres is nodig om in te loggen wanneer je wilt reageren op de spelregels;
 • Voornaam: om te reageren op de spelregels;
 • Reacties op de spelregels;
 • Postcode: om bij het reageren op de spelregels (via de peiling) onderscheid te kunnen maken tussen betrokkenen in het zoekgebied en daarbuiten;
 • IP-adressen: er worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen om eventuele onregelmatigheden in het reageren op de spelregels (in de peiling) te kunnen vaststellen. Deze zijn alleen voor de technisch beheerders van de website zichtbaar;

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald volgens de Archiefwet. Voor persoonsgegevens die zijn verwerkt in het kader van 'Wind op Land' geldt het volgende:

 • De gegevens van betrokkenen die een vraag hebben gesteld worden gebruikt om vragen over de eigen situatie, per mail te kunnen beantwoorden;
 • Na het aanmelden voor de Dag van de Wind en de betrokkenen te hebben ingedeeld in de themasessies worden deze gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de afronding van Wind Op Land. Dat wil zeggen: totdat een advies aan de provincie is gegeven;
 • De website 'Wind op Land' is tijdelijk. Nadat het advies aan de provincie is gegeven wordt de website statisch gemaakt. Voornamen van betrokkenen die een reactie hebben gegeven worden van de website verwijderd. Als het advies geven aan de provincie langer dan een jaar na het reageren volgt, worden de voornamen eerder (na dat jaar) verwijderd;
 • De inhoudelijke reacties blijven bestaan. Tot een jaar na het advies aan de provincie. De website blijft dus tot een jaar na het advies aan de provincie online, met inhoudelijke reacties, maar zonder voornamen;
 • Reacties op de peiling worden anoniem (en als samenvatting) gepubliceerd op de website. Na het advies aan de provincie worden deze gegevens niet langer bewaard;

De website wordt daarna voor archiefdoeleinden offline bewaard. Achterliggende databases worden wel verwijderd: e-mailadressen, IP-adressen, voor- en achternamen en postcodes.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel