Spring naar inhoud
Wind op Land

Over de spelregels

Als er meer windturbines komen in Haarlemmermeer-Zuid, wat vindt de omgeving dan belangrijk? Wat betrokkenen hierover hebben gezegd, gebruikt de gemeente om spelregels te maken. Dit zijn de voorwaarden waaronder de gemeente het verantwoord vindt dat er meer windturbines komen. 

Waar mag zo'n spelregel wel of niet over gaan? Welke voorwaarden zijn er? Wat is er al bepaald vanuit de wet? Dat lees je op deze pagina. 

Waar kan een spelregel wel over gaan?

 • Het aantal windturbines;
 • Het hele zoekgebied of specifieke denkrichtingen binnen het zoekgebied;
 • Hoe de windturbines worden ingepast in het gebied (de locatie, opstelling, hoogte, afstand tussen de windturbines);
 • Actieve betrokkenheid van en informatievoorziening aan inwoners in het ontwikkelproces;
 • Financiële participatiemogelijkheden, zoals een omgevingsfonds;
 • Mogelijkheid om lokaal stroom af te nemen;
 • De (extra) maatregelen ten behoeve van natuur en ecologie;
 • De eventuele vervanging en opschaling van de huidige turbines langs de A4;
 • Wensen of zorgen over geluid, slagschaduw of andere milieutechnische onderwerpen;
 • Hoe lang het duurt om een windpark te maken;
 • Hoe lang een windpark mag bestaan;
 • Hoe een initiatiefnemer omgaat met het oplossen van klachten van omwonenden.

Waar kan een spelregel niet over gaan?

 • Nieuwe zoekgebieden voor windenergie buiten Haarlemmermeer-Zuid;
 • Het aanpassen van het huidige zoekgebied;
 • Andere vormen van opwek van duurzame energie, zoals zonne-energie;
 • Kleine windturbines (ook wel microturbines);
 • Het wel of niet geven van toestemming aan een windpark binnen gemeente Haarlemmermeer;
 • Het uitsluiten van windturbines in het zoekgebied of een denkrichting.

Hoe gaat de gemeente om met spelregels die worden voorgesteld?

Als iemand een voorstel doet voor een spelregel, toetsten we die aan deze voorwaarden:

 • Een spelregel is bedoeld om een uitvoerbaar plan voor windturbines te maken;
 • Een spelregel is niet in strijd met wetten en regels voor windturbines;
 • Een spelregel past binnen bestaande plannen van gemeente Haarlemmermeer, zoals het Beleidskader Lokaal Eigenaarschap en de Natuurvisie.

Meer weten over het proces?

Op de pagina 'Over het proces' lees je hoe de spelregels tot stand komen, wanneer de gemeenteraad hierover besluit en hoe je kunt reageren. 

Login om verder te gaan
refresh

Cancel