Spring naar inhoud

"A4 of Landmark hebben de minste impact op natuur"

Article Image

Foto: CC Hennie Cuper. Een patrijs, een van de akkervogelsoorten in Haarlemmermeer-Zuid.

De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zet zich in voor vogels in onder andere Haarlemmermeer. De leden van de Vogelwerkgroep tellen, onderzoeken en beschermen de vogels in Zuid-Kennemerland. De vereniging telt 650 leden en draagt de natuur een warm hart toe. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland heeft, als er windturbines komen in Haarlemmermeer-Zuid, het liefst dat deze dicht bij de bestaande turbines en de snelwegen A4/A44 - de denkrichting A4 en/of Landmark - komen te staan. Bestuurslid Chris Brunner vertelt waarom dit belangrijk is.
 
Mogelijke locaties voor windturbines
Binnen het zoekgebied Haarlemmermeer-Zuid zijn er vier verschillende locaties waar windturbines kunnen komen. Deze zogenaamde denkrichtingen zijn Infra, Midden, Landmark en A4. De locaties van de denkrichtingen van Infra en Midden zijn in de omgeving van de Kagertocht en de Hoofdweg. De locaties van de denkrichting Landmark en A4 zijn in de buurt van de huidige turbines en de snelwegen. De precieze locaties van de denkrichtingen zijn te vinden op de pagina over impact op de ruimte

De zorgen van de Vogelwerkgroep
De Vogelwerkgroep heeft een aantal zorgen als het gaat om de windturbines. “Grote windturbines hebben een grote impact op vogels” vertelt Chris. “Deze impact wordt veelal onderschat. Uit een recent onderzoek blijkt ook dat de effecten op vogelpopulaties groter zijn dan tot nu werd verondersteld.” Onder meer maakt de Vogelwerkgroep zich zorgen over de slachtoffers die worden gemaakt. Chris: “Veel vogels hebben aanvaringen met windturbines. Dit gebeurt vooral bij slecht weer, zoals met mist en in het donker. Bijvoorbeeld roofvogels hebben hier veel last van. De windturbines veroorzaken ook een verstoring voor vogels. Sommige vogels, zoals akkervogels, trekken weg uit de omgeving van de windturbines.” Behalve de zorgen over vogels, ziet Chris ook een bedreiging voor het Haarlemmermeerse polderlandschap: “Er komen gigantisch grote dingen in het lege landschap te staan, qua schaal te vergelijken met de Domtoren van Utrecht. Haarlemmermeer-Zuid is deel van het Groene Hart. Met name bij de denkrichtingen Midden en Infra zou dit open  landschap ingrijpend veranderen.”

Impact op vogels beperken
Als de windturbines er komen dan heeft de Vogelwerkgroep ideeën over hoe de impact op vogels beperkt kan worden. Chris: “Er zijn manieren om ervoor te zorgen dat er minder aanvaringen zijn met vogels. Zo kan een zwart rotorblad ervoor zorgen dat er minder vogels tegenaan vliegen. Ook kunnen er sensoren geplaatst worden om grote groepen vogels op te merken. Dan stopt de windturbine tijdelijk met draaien. De verstoring van de vogels door de windturbine kan helaas niet weggenomen worden.”

Windturbines nodig vanuit duurzaamheid
De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland ziet in dat windturbines vanuit duurzaamheid nodig zijn. Chris: “We zijn er niet tegen, maar we willen wel invloed hebben op waar ze precies komen". Als de windturbines er komen wil de Vogelwerkgroep graag betrokken worden door de initiatiefnemer. Chris: “We discussiëren graag mee over de locatiekeuze en de maatregelen. En dan specifiek over de invloed op vogels en de natuur.” 

Oproep van de Vogelwerkgroep  
De Vogelwerkgroep heeft vorig jaar, 13 juli 2023, een oproep gedaan aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer om het zoekgebied voor windturbines te beperken tot de denkrichtingen A4 en/of Landmark. Chris: “Kies voor A4 en/of Landmark. Dat heeft op natuur en landschap de minste impact”. Op deze locaties hebben vogels het minste last van de windturbines, aldus de Vogelwerkgroep. 
 
Het proces van de spelregels
De initiatiefnemer van een windpark is degene die een plan voor een windpark maakt en de locaties kiest. Hier vindt participatie over plaats. Vervolgens besluit de provincie Noord-Holland over het plan. De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil de provincie Noord-Holland meegeven onder welke voorwaarden de gemeente een windpark verantwoord vindt. Dit doet de gemeente door samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere betrokkenen spelregels op te stellen voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid in het participatieproces Wind op Land.  Een spelregel kan ook gaan over de locatie voor de windturbines. Meer informatie is te vinden op de pagina over het proces.  

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel