Spring naar inhoud

Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid wil in gesprek

Article Image

Foto: Neeltje van Haaren-van den Broek

In 2021 is Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid opgericht, met als doel windenergie op te wekken van, voor en door Haarlemmermeerders. Hans van Tol is bestuurslid van windenergievereniging Meerwind en vanuit die rol betrokken. Ook Coen Looij is al jaren lid van Meerwind en sinds begin dit jaar projectleider voor de Windcoalitie. We spreken beiden over de plannen. Hans: ‘Áls er windturbines komen in Haarlemmermeer-Zuid, vind ik het belangrijk om te kijken hoe we de opbrengst en het zeggenschap zoveel mogelijk lokaal kunnen voorzien.’

Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is een gezamenlijk initiatief van Meerwind boeren, grondeigenaren en pachters in het windzoekgebied, en de coöperatieve vereniging Windunie. Coen: ‘De boeren in het gebied hebben zelf een vereniging opgericht van landeigenaren en pachters om samen sterk te staan en niet uitgespeeld te worden door een commerciële partij. Zij vormen een collectief en kunnen een deel van de opbrengst onderling verdelen in hun vereniging. Meerwind laat de stem van de burgers horen. Windunie levert de kennis voor de projecten en de organisatie en brengt daarmee een stukje professionele projectontwikkeling. Met deze drie partijen vormt de windcoalitie een krachtig, merendeels lokaal collectief.’ 
 
Lokaal eigenaarschap
 
Lokaal eigenaarschap houdt in dat inwoners deels of helemaal eigenaar zijn van de windturbines. Én dat zij kunnen meebeslissen over het project en de opbrengsten. Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid heeft bijna 100% lokaal eigenaarschap. Hans: ‘Stel, een energiemaatschappij wil hier windturbines plaatsen. De energiemaatschappij biedt de boeren een grote zak geld aan voor het gebruik van hun gronden. Maar de omgeving interesseert de energiemaatschappij niks. In zo'n geval gaat de opbrengst van de turbines voor een deel naar de boeren, maar de rest van de omgeving kan stikken. Wij willen dat anders. Wij willen dat zowel de boeren als de omgeving inspraak hebben over waar de windturbines komen en hoe eventuele lasten zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Bovendien kan de omgeving zo profiteren van de opbrengsten.’  
 
Meedoen
 
Leden van Meerwind en de boeren bepalen wat er lokaal met de opbrengsten gebeurt. Hoe dat eruitziet? Coen: ‘Je hebt collectief en individueel voordeel. Individueel is dat je rente krijgt op het geld dat je leent aan de windcoalitie. Collectief gaat over het geld wat het park oplevert, dat gebruikt zal worden voor het ondersteunen van maatschappelijke doelen en voorzieningen. Hoe dat verdeeld wordt, bepalen de leden van Meerwind en de boeren samen met de omgeving.’ Hans: ‘Als je lid bent van Meerwind heb je zeggenschap en kan je meepraten. Dat kan al voor 10 euro per jaar. Dus ook zonder een bedrag in te leggen voor de financiering kun je je stem laten horen.’ 
 
Dag van de Wind
 
Dat de gemeente nu met de omgeving spelregels gaat opstellen voor mogelijke windturbines in Haarlemmermeer-Zuid, lijkt de twee een goede ontwikkeling. Coen: ‘Het is goed om de meningen te peilen en te horen wat mensen belangrijk vinden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om goed na te denken onder welke voorwaarden er een windturbinepark komt en hoe dat samen met de omgeving het best vormgegeven kan worden.’ De windcoalitie zit nu nog in de voorbereidingsfase en is met dorpsraden in het windzoekgebied in gesprek over zorgen en hoe daarmee omgegaan kan worden. Coen: ‘Sommige mensen maken zich zorgen om zaken als slagschaduw en geluid, of vogels. Gelukkig zijn er in de wet al diverse normen vastgelegd waaraan moet worden voldaan.’ De windcoalitie gaat graag met iedereen, voor of tegen, in gesprek. Hans: ‘Ik zou zeggen, kom vooral naar de Dag van de Wind, praat mee en laat je informeren over wat we allemaal kunnen bereiken met lokale windturbines.’ 
 
Benieuwd naar de verdere plannen van de windcoalitie of wil je jouw stem laten horen over mogelijke windturbines in Haarlemmermeer-Zuid? Kom op 16 maart naar de Dag van de Wind en praat mee! 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel