Spring naar inhoud

5 vragen over de landelijke regels windturbines

Article Image

Waarom wordt er gewerkt aan nieuwe regels?

In 2021 deed de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, een belangrijke uitspraak voor windparken (drie turbines of meer). Er waren in Nederland regels die werden gebruikt bij het nemen van besluiten over een windpark. De Raad van State bepaalde dat die regels niet meer mochten worden gebruikt. De regels waren namelijk niet volgens het juiste proces vastgesteld. Vanwege die uitspraak is de Rrijksoverheid een proces gestart om nieuwe landelijke regels te maken voor windturbines. 

Waar gaan de nieuwe regels over en gaan die gelden voor ieder windpark?  

Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines op land. De Rijksoverheid wil voor geluid en slagschaduw strengere regels. En regels toevoegen over de verlichting op een windturbine en een afstandsnorm. Een afstandsnorm betekent dat er een bepaalde afstand moet zijn tussen een windturbine en een woning of een bedrijf. Deze nieuwe regels zijn bedoeld voor windparken in Nederland van drie of meer windturbines die ontwikkeld gaan worden. De regels gelden niet voor bestaande windparken. 

Hoe komen de nieuwe regels tot stand?  

Om nieuwe regels te maken is in 2021 een uitgebreid proces gestart. Een participatie- en inspraaktraject is hier ook onderdeel van. Er is al een aantal stappen genomen. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar welke (varianten van) regels er mogelijk zijn. Op basis van dit onderzoek (plan-MER) heeft de rijksoverheid een voorstel (ontwerpbesluit) gedaan voor de regels. Dit onderzoek en het voorstel heeft de rijksoverheid openbaar gemaakt zodat iedereen er op kon reageren. De komende tijd gaat de rijksoverheid de ingediende reacties verwerken. Daarna worden de regels aangeboden aan de Tweede Kamer, en daarna aan de Eerste Kamer. Het plan is dat de regels gaan gelden vanaf 1 juli 2025. 

Wat betekenen de nieuwe regels voor het proces Wind op Land van Haarlemmermeer?

De nieuwe regels gaan straks gelden voor alle windparken in Nederland van drie of meer windturbines die ontwikkeld gaan worden. Als er een nieuw windpark komt in Haarlemmermeer, gaan de regels dus ook gelden voor dat windpark. Dat betekent dat een plan voor een windpark aan deze nieuwe regels moet voldoen. Datzelfde geldt voor een plan om de huidige windturbines bij knooppunt Burgerveen te vervangen.   

Waar vind ik meer informatie?  

Op onze eigen website vind je de belangrijkste informatie over de nieuwe regels. Verder zijn er verschillende websites waarop meer informatie vinden is. Op de website van Helpdesk Wind op land lees je bijvoorbeeld over de landelijke milieunormen. Op Platform Participatie lees je meer over het proces en de participatiestappen.    

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel