Spring naar inhoud

Ga in gesprek tijdens de Dag van de Wind

Article Image

Op 16 maart 2024 organiseert de gemeente de Dag van de Wind in Buitenkaag. De gemeente hoort graag wat jij belangrijk vindt als er meer windturbines komen in Haarlemmermeer-Zuid. Tijdens de Dag van de Wind kun je met elkaar en met experts in gesprek te gaan over windenergie. Benieuwd wie er aanwezig zijn op de Dag van de Wind?

Informatiemarkt in Dorpshuis De Ontmoeting  

Van 10.00 tot 16.30 uur is er een informatiemarkt over onderwerpen die te maken hebben met windenergie. Er zijn verschillende standhouders aanwezig: 
  
• Natuur- en milieufederatie Noord-Holland (NMF): hier krijg je meer informatie over de relatie tussen natuur en windenergie en de onderzoeken die hiernaar zijn gedaan. De NMF is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een groene, gezonde en leefbare provincie. 
• GGD Kennemerland: voor vragen over de invloed van windturbines op gezondheid kun je terecht bij de stand van de GGD.  
Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid: dit is de initiatiefnemer die een nieuw windpark wil realiseren. Bij deze stand kun je in gesprek over hun plan voor het windpark de Waterwolf en hun ideeën voor participatie en lokaal eigenaarschap.  
• Eigenaren van de huidige windturbines in het zuiden van Haarlemmermeer: zij willen op termijn de huidige turbines vervangen voor hogere turbines. Bij hun stand kun je meer horen over deze plannen. 
• Energieloket Haarlemmermeer: heb je interesse in het verduurzamen van je huis? Het Energieloket geeft hierover graag advies. 
• Gemeente Haarlemmermeer: hier kun je terecht voor vragen over het proces, het verdere participatietraject en alle overige vragen die je hebt.  

Verder zijn er medewerkers van de provincie aanwezig om te luisteren wat inwoners van Haarlemmermeer belangrijk vinden. Uiteraard kun je ze ook vragen stellen.     
 
Korte interviews
 
Gedurende de dag zijn er meerdere korte interviews. Je kunt dan meeluisteren naar de perspectieven van verschillende partijen. Er zijn drie interviews in het dorpshuis met:

• 11.30 - 12.00 uur: Directeur Natuur- en milieufederatie Noord-Holland
• 13.00 - 13.30 uur: Omwonende van een windturbine
• 14.30 - 15.00 uur: Initiatiefnemer de Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid
 
Praat mee over spelregels tijdens de themasessies
 
Naast de informatiemarkt zijn er themasessies over natuur, gezondheid, impact op ruimte en lokaal eigenaarschap. Tijdens de themasessies legt een expert uit wat het thema inhoudt, welke regels er al zijn en welke ruimte er is voor spelregels. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. 
 
Toelichting bij de vier themasessies:  
 
• Natuur: windturbines kunnen invloed hebben op de natuur. Hier is al veel onderzoek naar gedaan. Een ecoloog vanuit de gemeente Haarlemmermeer is de expert bij deze themasessies. De directeur van Natuur- en milieufederatie Noord-Holland begeleidt deze sessies. 
• Gezondheid: wat is de invloed van windturbines op de gezondheid? Oscar Breugelmans is senior adviseur leefomgeving bij de GGD en sluit als expert aan bij de themasessies over gezondheid. 
• Impact op ruimte: bij deze sessies wordt meer toegelicht over mogelijke locaties voor windturbines, belangrijke termen en veel gestelde vragen. Er is een landschapsarchitect vanuit de gemeente aanwezig. Bovendien neemt een expert op het gebied van de regels voor windturbines vanuit het bureau Bosch & van Rijn deel.  
• Lokaal eigenaarschap: het is belangrijk dat inwoners en ondernemers in de omgeving van wind- of zonprojecten hier voordelen van hebben. Els Holsappel is de expert bij de themasessies over lokaal eigenaarschap. Zij is thematrekker lokaal eigenaarschap bij het Nationaal programma Regionale Energie Strategie (NP RES). Deze organisatie biedt andere overheden ondersteuning bij het uitvoeren van hun Regionale Energie Strategie (RES). Gerlach Velthoven, directeur van het windpark Betuwewind, sluit ook aan bij deze themasessie om te vertellen over zijn ervaring. 
 
Meld je nu aan voor de themasessies
 
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de themasessies. De sessies worden ’s ochtends en ’s middags georganiseerd, waardoor je aan alle vier de verschillende themasessies kunt deelnemen. 
 
Meld je aan voor de themasessies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel